2013-04-radove-rodinne-domy-pod-dubravou-banska-bystrica-02

2013-04-radove-rodinne-domy-pod-dubravou-banska-bystrica-01

2013-04-radove-rodinne-domy-pod-dubravou-banska-bystrica-03

2013-04-radove-rodinne-domy-pod-dubravou-banska-bystrica-04

2013-04-radove-rodinne-domy-pod-dubravou-banska-bystrica-05

2013-04-radove-rodinne-domy-pod-dubravou-banska-bystrica-06